Projekt przygotowujący studentów do rywalizacji na rynku pracy

Przygotowanie studentów do rywalizacji na rynku pracy z absolwentami innych uczelni – to cel Uniwersytetu Śląskiego, który w poniedziałek w Sosnowcu podpisał umowę o współpracy z firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Wspólny projekt Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy JCommerce ma pomóc studentom zaaklimatyzować się w środowisku biznesowym. „Chodzi o to, żeby absolwent od razu pojawił się na rynku pracy z konkretnymi umiejętnościami. Trzeba pamiętać, że informatyk, który zaczyna pracę w firmie, musi być przygotowany do pełnienia różnych ról – m.in. szefa grupy, osoby odpowiadającej za kontakty z klientami. Musi więc posiadać rozmaite kompetencje, a my chcemy, żeby nasi absolwenci stali się atrakcyjniejsi na rynku pracy od absolwentów innych uczelni” – powiedziała prodziekan wydziału informatyki i nauki o materiałach dr Katarzyna Trynda.

 

Na wydziale informatyki studiuje ok. tysiąca osób.

 

Studenci będą mogli wziąć udział w specjalistycznych stażach, praktykach i szkoleniach, by – jak powiedziała Trynda – zaraz po uzyskaniu dyplomu byli gotowi do podjęcia pracy. „Udział w projekcie będzie dla nich życiową szansą, gdyż jego celem będzie m.in. wyposażenie ich w niezbędne – oczekiwane często przez pracodawców – doświadczenia zawodowe, które nabędą jeszcze w trakcie studiów” – dodała prodziekan.

 

„W trakcie organizowanych przez nas staży i praktyk, studenci będą realizować realne projekty związane z dziedziną studiów i co najważniejsze będą to projekty komercyjne, które realizujemy dla naszych klientów. Praktykanci będą stanowić część zespołu i będą mogli proponować swoje rozwiązania. Studenci mogą liczyć również na opiekę mentora, udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu informatyki, oraz językowych z native speakerem” – powiedziała Paulina Jaros z JCommerce. Dodała, że pracownicy firmy wystąpią również w roli wykładowców.

 

Podpisaniu umowy towarzyszyło również otwarcie tzw. Jpointa – przyjaznej przestrzeni biznesowej przeznaczonej dla studentów. Jest to miejsce, które poprzez specjalną aranżację wnętrz – meble, graffiti – ma sprzyjać rozwijaniu przedsiębiorczości wśród studentów.

 

W ciągu sześciu lat Uniwersytet Śląski zawarł ponad 120 podobnych umów angażujących przedsiębiorców w kształcenie studentów. W maju ub. roku podpisał umowę o współpracy z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ramach tej współpracy studenci i absolwenci uczelni mogą m.in. uzupełnić swoją wiedzę na temat zakładania i prowadzenia biznesu. W październiku tego roku ruszyły na uczelni dwa nowe kierunki – akademia umiejętności biznesowych i zarządzania oraz sztuka sprzedaży na uniwersyteckim poziomie. Wśród wykładowców są m.in. specjaliści spoza uczelni oraz przedsiębiorcy.

 

PAP – Nauka w Polsce