Poverty WATCH 2020. Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2019 i pierwszej połowie 2020 r.

W 2011 r. w ramach realizacji Strategii UE „Europa 2020” polski rząd przyjął, że do 2020 r. 1,5 miliona Polaków uwolni się od ubóstwa i wykluczenia społecznego. W całej UE miało być to 20 mln osób. Jako EAPN Polska wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że przyjęty przez Polskę cel jest nieadekwatny jeszcze przed realizacją strategii wskaźnik zmniejszył się o ponad milion (rokiem bazowym był rok 2008).

Do 2019 r. z ubóstwa wyszło nie 1,5 mln, ale łącznie aż 4,8 mln Polaków, co stanowiło już jedną czwartą celu unijnego. Odpowiada za to głównie spadek wskaźnika opartego na deklaracjach polskich rodzin, który dotyczy możliwości zaspokojenia dziewięciu potrzeb. Zasięg tak mierzonej pogłębionej deprywacji materialnej zmniejszał się systematycznie od 2013 r. – z 13,5 proc. w 2012 r. do 3,6 proc. w 2019 roku.

Oczekujemy, że nowy Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu uwzględni takie cele i działania, które umożliwią wyjście z ubóstwa kolejnym 4,8 mln Polaków w kolejnej dekadzie.

Proponujemy cele dla Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oparte na podejściu Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego o co najmniej połowę.

link