Płaca minimalna w Polsce. Od 2020 roku spore zmiany dla pracowników i pracodawców

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie można otrzymać w Polsce, pracując na podstawie umowy o pracę. Od 2020 roku płaca minimalna została podniesiona do kwoty 2600 zł brutto miesięcznie.

Płaca minimalna, inaczej pensja minimalna, jestprawnie ustalonym, najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego, wypłacanego za pracę na etacie w Polsce. Jest określona w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w okresie miesiąca). Chociaż pieniądze wypłacają pracodawcy, to tzw. najniższa krajowa jest ustalana jest przez państwo i jest niezależna od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Płaca minimalna w 2019 i 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z decyzją rządu płaca minimalna wzrosła o 350 zł do kwoty 2600 zł brutto, co daje około 1877 zł na rękę. Ta podwyżka pensji minimalnej była rekordowa, bo pierwotnie proponowano, że jej wzrost nastąpi do kwoty 2450 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku stanowić ma 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w tym roku ma wynieść 5227 zł, rosnąc o 6 proc. względem 2019 roku.

czytaj całość na stronach Business Insider