Obserwatorium ekonomiczne PTE nr 6

Obserwatorium ekonomiczne PTE

Dodatek on-line do „Przeglądu Ekonomicznego” ISSN 2082-3312

„Przegląd Ekonomiczny”

Dodatek przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:

– Dr Paweł Błaszczyk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,

– Dr hab. Maciej Cieślukowski z Katedry Finansów Publicznych UEP,

– Dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,

– Dr hab. Sławomir Kalinowski z Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

– Dr hab. Piotr Lis z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,

– Dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,

– Prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,

– Dr hab. Krzysztof Waliszewski z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.

 

czytaj całość