Moja sytuacja w okresie koronawirusa – Raport końcowy

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z Raportem końcowym z badań nad sytuacją ludności w czasie koronawirusa.

Polska, tak jak i inne kraje, przeżywa niezwykle trudne czasy. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia w bardzo szybkim tempie zmieniły życie na świecie. Okres ten można by wpisać w dalszy ciąg dziejących się na naszych oczach przemian Baumanowskiej płynnej nowoczesności (Bauman 2000). Dotyczą one zarówno działań jednostek poszukujących rozwiązań, które racjonalizowałyby ich codzienność – zmiana codziennego funkcjonowania, reorganizacja życia zawodowego, zmiany w systemie nauczania, jak również działań władz przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom zachodzącym z gospodarce i społeczeństwie. Pojawia się wiele badań i artykułów wskazujących na zachowania ludzkie, adaptację do covidowskiej rzeczywistości, ale też negujących to zjawisko. Okres niepewności związany z pandemią Covid’19 oraz związanymi z nią obostrzeniami trwa ponad pół roku i nikt do końca nie wie jak zmieni się życie ludzi, pod wpływem zmian zachodzących w gospodarce światowej. Pandemia i obostrzenia z nią związane w różny sposób wpłynęły na życie rodzinne, zawodowe, społeczne Polek i Polaków, dlatego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk od kilku miesięcy trwa projekt zmierzający do rozpoznania sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi. W projekt włączyło się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie, z którym została zawarta umowa na realizację rozszerzonych badań II i III etapu operacji „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Prezentowany raport stanowi podsumowanie całości badań, które odbyły się w trzech etapach – I etap w dniach 9-15 kwietnia, II etap w dniach 16-24 czerwca oraz III etap w dniach 21-30 września 2020 roku.