Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

Informacja ze strony Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

Miło nam jest ogłosić, że zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych w konkursie 6/2022 przez partnerów KSOW, wyłaniając operacje, które będą realizowane w 2022 i 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

Przedstawiamy Państwu listę projektów ocenionych pod względem kryteriów wyboru, dostępną tutaj:
 

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 dla konkursu numer 6/2022

Jest mi niezwykle miło poinformować, że projekt autorstwa zespołu IRWiR PAN będzie realizowany, tym samym III konkurs Moja smart wieś. Wizje i inicjatywy zostanie niebawem oficjalnie ogłoszony.