Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski – linki

Wszystkim, którzy przyczynili się do promocji książki chciałbym złożyć serdeczne podziękowania w imieniu własnym i współautorów książki.

Witrynie Wiejskiej – link

Portalowi smartwies.pl – link

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – link

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – link

Cała książka umieszczona jest na stronie IRWiR PAN i ResearchGate

Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski