Józef Orczyk – życzenia urodzinowe

Kiedyś na spotkaniu z Profesorem Józefem Orczykiem padło od niego pytanie „kto jest dla Pana wzorem naukowym do naśladowania?”. Wówczas nie odpowiedziałem, chociaż wiedziałem, że jednym z tych wzorów jest właśnie Pan Profesor. Z okazji 82 urodzin tą niekonwencjonalną drogą chciałbym Panie Profesorze życzyć samych pogodnych dni! Wszystkiego co w życiu ważne!