Intercathedra 33/4 (2017)

Przypominam o ciągłym naborze artykułów do kwartalnika Intercathedra. Najbliższy termin wysyłki tekstów do recenzji to 30 listopada 2017 r.

Zapraszam do składania artykułów w języku angielskim.

kalinowski(at)up.poznan.pl

Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa.
Czasopismo ukazuje się regularnie od 1985 roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.

W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 10 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.

Wytyczne dla autorów:
http://www.up.poznan.pl/intercathedra/Instructions_Authors_ENG.htm

gora