Igrzyska Wolności 2015

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarna impreza intelektualna i artystyczna oraz forum wymiany doświadczeń pomiędzy liderami z różnorodnych środowisk.

W drugiej edycji wydarzenia planujemy skoncentrować się na dwóch ścieżkach programowych:

1. Miasto – rewitalizacja – kultura

2. Demokracja – prawa człowieka

Igrzyska Wolności będą również świetną okazją do networkingu i wzajemnego korzystania z doświadczeń uczestników. Naszym celem jest zachowanie interdyscyplinarnego charakteru wydarzenia w którym obok ekspertów, ludzi mediów, politologów, polityków będą występować twórcy, pisarze, artyści a także ludzie biznesu. Igrzyska zachowają również bogate elementy artystyczne. Na Igrzyska 2015 będą składać się:

część warsztatowo – networkingowa (ilość miejsc ograniczona),
— otwarte wykłady wybitnych przedstawicieli życia społeczno – politycznego oraz kulturalnego Europy,
— łódzki rynek,
— cykl koncertów muzyki jazzowej, improwizowanej i alternatywnej

Dowiedz się więcej: http://igrzyskawolnosci.pl/

————————–————————–————————

Freedom Games is an interdisciplinary conference that serves as a common ground for intellectuals and artists. It is a platform for leaders and thinkers of various backgrounds to share their experiences and exchange ideas.

The second edition of the event will be devoted to two main thematic blocks:

1. City – Revitalisation – Culture

2. Democracy – Human Rights

Freedom Games is a great opportunity for networking and sharing individual experiences and transferring good practices. Thanks to the interdisciplinary nature of the event – a mixture of experts, media, political scientists, politicians, artists, writers and business – Freedom Games has also a fantastic cultural and artistic dimension.

Freedom Games 2015 include the following blocks:
— Creating a new market square for Lodz
— Workshops and networking (limited number of participants)
— Open lectures delivered by representatives of socio-political and cultural spheres of European life
— New market square for Lodz
— Concerts of jazz, improvised and alternative music.

Find out more: http://igrzyskawolnosci.pl/en/