EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19

Kto jeszcze nie uczestniczy, to warto się zalogować na konferencję SGGW pt. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19.

Miałem okazję, wraz z prof. Aleksandrą Łuczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaprezentować referat otwierający konferencję Z perspektywy roku badań nad poziomem ubóstwa subiektywnego gospodarstw domowych w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Dotychczas zostały opublikowane wyniki trzech etapów badań (tutaj). Niebawem pojawi się również książka zawierająca cztery etapy badań.