Dychotomia odczuć bezpieczeństwa w wymiarze społecznym mieszkańców miast w czasie pandemii COVID-19 Social Security and the COVID-19

Celem badań była subiektywna ocena sytuacji gospodarstw domowych w miastach dotycząca ich bezpieczeństwa w wymiarze społecznym w okresie pandemii COVID-19. Do osiągnięcia celu zaprojektowano badania pierwotne gospodarstw domowych w Polsce, które przeprowadzono w kwietniu, czerwcu i we wrześniu 2020 r. przy użyciu metody CAWI. Oceniono bezpieczeństwo sytuacji gospodarstw domowych i przedstawiono ich subiektywne odczucia, co do utraty stabilności finansowej, utraty pracy oraz pogorszenia się sytuacji własnego gospodarstwa domowego. Respondenci ocenili też możliwość pogorszenia sytuacji w Polsce, zwiększenia ubóstwa rodzin i wzrostu bezrobocia w kraju. Jednym z ważniejszych wniosków jest dychotomia odczuć ankietowanych, którzy lepiej oceniają sytuację swojego gospodarstwa domowego niż sytuację w Polsce. Między etapem I a etapem II badań nastąpił wzrost optymizmu wśród respondentów, który utrzymał się również w etapie III badań. Z badań wynika, że im mniejsze miasto, tym mniejsze poczucie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym.

link