Dokąd zmierza nasze rolnictwo artykuł ze strony Rzeczpospolitej

Polska wybrała odmienną niż inne kraje drogę zmian rynku ziemi rolniczej i związanych z nim zmian struktury obszarowej gospodarstw. Przypomina to raczej budowę skansenu niż nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa.

O wartości rolnictwa w głównej mierze decydują jego zdolności konkurencyjne, za którymi stoją nowoczesne i efektywne gospodarstwa rolne. Jednym z ważnych czynników, które decydują o kierunku rozwoju gospodarstw, jest z kolei stan rynku ziemi rolniczej i warunki, które go kształtują. Rynek ziemi rolniczej można ocenić poprzez analizę zmian struktury obszarowej rolnictwa. W tym celu można wykorzystać takie mierniki jak:

> zmiana liczby gospodarstw rolnych,

> zmiana powierzchni użytkowanej przez gospodarstwa o większym obszarze,

> udział dzierżawy w użytkowaniu ziemi rolniczej.

Polska z ok. 1,4 mln gospodarstw znajduje się wśród krajów UE o największej ich liczbie (za Rumunią). Jest też wśród krajów o niskim udziale (21 proc.) powierzchni użytkowanej przez gospodarstwa o większym obszarze (czyli ponad 100 ha użytków rolnych) i udziale dzierżawy w użytkowaniu ziemi rolniczej (19 proc.). Jest nadal zatem krajem, gdzie rolnictwo jest silnie rozdrobnione i przeważają małe i średnie gospodarstwa, będące głównie własnością rolników.

czytaj całość na stronach Rzeczpospolitej