Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918–2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości

Monografia „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918–2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości”, autorstwa prof. dr hab. Marii Halamskiej z #IRWiRPAN (Wydawnictwo Naukowe Scholar) została nominowana do Nagród Historycznych Polityka 2021 w kategorii „prace naukowe, monografie”.

To ogromne wyróżnienie zarówno dla Pani Profesor, jak i całego Instytutu, w którym przez kilka lat wszyscy pracownicy mozolnie pracowali nad odtworzeniem 100 lat rozwoju polskiej wsi – wszyscy czujemy się zatem „ojcami chrzestnymi” tej publikacji.

Cieszę się, że również i ja miałem wkład w powstanie tej pracy (niewielki)… i mogłem w aktywny sposób uczestniczyć w jej powstaniu. Tym bardziej gratuluję PANI PROFESOR!

W tej kategorii nominowane zostały jeszcze trzy inne książki. Ogłoszenie laureatów już 19 maja

Czytaj więcej: https://histmag.org/Nominacje-do-Nagrod-Historyczych…/