Budżety gospodarstw domowych

Zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Giniego dla Polski według miejsca zamieszkania w latach 2004–2020

link do Budżetów gospodarstw domowych

Pojawiło się kolejne zestawienie budżetów gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi GUS można znów zauważyć wzrost wskaźnika Giniego, który w mieście wynosi 0,301, na wsi zaś 0,310. Zachęcam do zapoznania się z danymi szczegółowymi na stornie GUS.