Bruksela – wyjazd studyjny

W dniach 14-16 czerwca 2015 roku studenci oraz pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Koordynatorem i kierownikiem wyjazdu był dr hab. Wawrzyniec Czubak.

b6Wyjazd został zorganizowany w ramach programu rozwoju kompetencji studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w Projekcie „Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” (współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Priorytecie IV Szkolnictwo wyższe i nauka związanym ze wzmocnieniem potencjału dydaktycznego uczelni pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W przedsięwzięciu wzięło udział 25 studentów I i II stopnia kierunku Ekonomia oraz 5 studentów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość oraz 8 pracowników naukowych.

W pierwszym dniu pobytu studenci wraz z kadrą naukową mieli okazję zwiedzić malownicze miasto Mechelen, położone nieopodal Brukseli. Wśród wielu ciekawych miejsc nie mogły pozostać niezauważonymi takie miejsca jak Katedra św. Rumolda, której wieża znajduje się od 1999 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO, kościół św. Jana Ewangelisty, w którym można zobaczyć obraz autorstwa Rubensa „Pokłon Trzech Króli”, barokowa bazylika Najświętszej Marii Panny z Hanswyck zbudowana przez Lucasa Fayd’herbe (ucznia Rubensa), były jezuicki kościół św. Piotra i Pawła, czy też niezwykle piękny ratusz na rynku Grote Markt. Również wieże ratuszowe beffroi, typowe dla architektury Flandrii, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.b10

Po pierwszym dniu pełnym wrażeń estetycznych, reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI KE), przedstawicielami Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Dyrekcją Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, a także Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) PE dr. Czesławem SIEKIERSKIM. Podczas spotkań była okazja zapoznania się z działalnością poszczególnych instytucji, a także zadania pytań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności, czy też problemów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i polskiego rolnictwa w kontekście działań UE. Po niezwykle owocnych rozmowach pojawiła się okazja zwiedzenia Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego. To ciekawe i dynamiczne miejsce wyposażone w interaktywne ekrany multimedialne zabrały uczestników wyjazdu w podróż przez historię integracji europejskiej i pokazały wpływ UE na codzienne życie. Dzięki otaczającym ze wszystkich stron ekranom kinowym studenci i wykładowcy mogli poczuć się jakby uczestniczyli na żywo w pracach Parlamentu Europejskiego. Niezwykłym przeżyciem była również możliwość przyjrzenia się z bliska Pokojowej Nagrodzie Nobla. W Centrum dla Zwiedzających używane są wszystkie 24 języki urzędowe UE, dzięki czemu jest ono dostępne dla wszystkich.

W drugim dniu zostały zorganizowane spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego – Prof. Jerzym BUZKIEM – Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego minionej kadencji, byłym premierem rządu RP, Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, Andrzejem GRZYBEM – członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE oraz dr Krystyną ŁYBACKĄ – członkiem Komisji Kultury i Edukacji PE. Ponadto studenci uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i b4Rozwoju Wsi (AGRI), gdzie na forum zostali przywitani przez przewodniczącego komisji, oraz specjalnie przygotowanych wykładach na temat możliwości podjęcia staży i zatrudnienia (po Ekonomii oraz Finansach i Rachunkowości realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym) w instytucjach UE: Parlamencie Europejskim (w Strasburgu i Brukseli), Komisji Europejskiej, Przedstawicielstwie RP przy UE, gabinetach Posłów do Parlamentu Europejskiego i Komisarzy Komisji Europejskiej. Tak jak i w dniach poprzednich, po części merytorycznej była okazja do zwiedzania miasta. Piękno Brukseli, a zwłaszcza jej starej części, połączone ze znaczeniem handlowym, bankowo-finansowym oraz kulturalno-naukowym w pełni uzasadnia jej wybór na stolicę UE. Warto zauważyć, że Bruksela jest nie tylko siedzibą instytucji Unii Europejskiej, ale również siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, NATO i Euroatomu. Niezliczona ilość zabytków nie pozwala wymienić wszystkich, wśród najważniejszych warto zwrócić uwagę na Wielki Plac (Grand-Place), który jest historycznym centrum miasta z kamienicami z XVIII wieku, gotycki Ratusz Hôtel de Ville z 1459 roku, Katedrę św. Michała i św. Guduli (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule) z XIII-XVI w. słynącą z pięknych witraży, czy też czarną wieżę  (Tour Noire), która jest pozostałością średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Nie należy zapominać o słynnym symbolu miasta Manneken Pis, czyli sikającym chłopcu z 1619 roku oraz jego żeńskim odpowiedniku Jeanneke Pis, z 1987 roku. Liczne przykłady architektury secesyjnej wprawiały w zachwyt zarówno studentów, jak i wykładowców. Przed wyjazdem do Polski była również okazja do zaopatrzenia się w pamiątki z Brukseli, w tym przepyszną czekoladę.

Niezwykle wyczerpujący, a jednocześnie pełen wrażeń spacer po Brukseli był ostatnią częścią wyjazdu studyjnego. W drodze do Polski jedna ze studentek Marcelina ???? przedłużającą się podróż umilała śpiewem szlagierów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Niezwykle miłą częścią powrotu były podziękowania do organizatorów wyjazdu – dr. hab. Wawrzyńca Czubaka i prof. dr. hab. Walentego Poczty, a także pozostałych członków kadry.

Jestem przekonany, że wyjazd ten pozostanie w pamięci wszystkich uczestników na długo.

 

galeria zdjęć