Najczęściej wolne zawody wykonują najmłodsi pracownicy między 25 a 34 rokiem życia. Freelancing może być postrzegany jako sposób na „przeczekanie” okresu przed pierwszym etatem. Jest to domena osób mieszkających w dużych miastach i posiadających wykształcenie wyższe. Badanie Useme potwierdziło również obiegową opinię, że wolne zawody to domena grafików, copywriterów i programistów.

Polski freelancer, aby pozyskać klientów najczęściej korzysta z serwisów internetowych. Ważnym źródłem pozyskiwania zleceń są rekomendacje i współpraca ze stałymi klientami. W ciągu miesiąca wykonuje zlecenia dla około 2-3 stałych klientów i stara się pozyskać 5-7 nowych. Wykonujący wolne zawody najchętniej pracują dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz osób fizycznych. Większość ich klientów pochodzi z Polski.