BEZROBOTNI POZOSTAJĄCY BEZ PRACY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY OD MOMENTU ZAREJESTROWANIA SIĘ ORAZ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W 2013 ROKU

Jednym z najgroźniejszych zjawisk występujących na rynku pracy jest długie, ponad 12 miesięczne pozostawanie bez pracy. W końcu 2013 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 2 157,9 tys. osób, w tym 827,1 tys. osób pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się.

czytaj całość