Bezrobocie w styczniu – GUS

W styczniu 2014 r. w porównaniu do grudnia 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, natomiast mniej osób niż w grudniu 2013 r., ale więcej niż w styczniu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec stycznia 2014 r. – w  urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych  ofert pracy niż w grudniu i styczniu 2013 roku.

 czytaj całość

Podstawowe miesięczne wyniki
Styczeń 2013 r. Grudzień 2013 r. Stan w końcu miesiąca Styczeń 2014 r.
2295,7 2157,9 Bezrobotni zarejestrowani w tys. 2260,7
14,2 13,4 Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1] 14,0
317,9 230,2 Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys. 269,2
159,0 188,4 Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys. 166,5
 37,0 30,6 Oferty pracy w tys.  46,7