Bezrobocie w marcu

W końcu marca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1860,6 tys. osób (w  tym  938,7  tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem  o 58,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 321,6 tys. osób, tj. o 14,7%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu marca 2015 r. stanowili 11,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lutym 2015 r. – 12,0%, w marcu 2014 r. – 13,5%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 69,9 tys. osób (przed miesiącem  57,8 tys., przed rokiem 61,1 tys.).

czytaj całość