Badania ankietowe rynku pracy NBP

Instytut Ekonomiczny NBP Raport został przygotowany w Instytucie Ekonomicznym NBP we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego i nie powinien być traktowany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

czytaj całość