Seminaria IRWiR PAN

Pełna lista seminariów IRWiR PAN 2018/2019:

 

2018 rok

 

  • 5 listopada 2018 r. – „Ludność wiejska o niepewnych dochodach – wybrane aspekty poziomu życia”, dr hab. Sławomir Kalinowski, IRWiR PAN

 

2019 rok

  • 7 stycznia 2019 r. – „Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzne w Polsce a wyzwania polityki rozwoju”, dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

  • 4 lutego 2019 r. – Tytuł referatu podany zostanie w terminie późniejszym, dr Adam Koziołek, Prezes Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, Poznań

 

  • 4 marca 2019 r. – „Konflikty wokół ziemi rolnej a wspólna polityka rolna”, dr hab. Adam Czarnecki, dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, dr hab. Katarzyna Zawalińska, IRWiR PAN

 

  • 1 kwietnia 2019 r. – „Krótkie łańcuchy dostaw”, dr Agata Malak-Rawlikowska, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

 

  • 6 maja 2019 r. – „Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi”, dr Konrad Burdyka, IRWiR PAN

 

  • 3 czerwca 2019 r. – „Kooperatywy spożywcze w krajach post-socjalistycznych”, dr Aleksandra Bilewicz oraz dr Ruta Śpiewak, IRWiR PAN