Societas Pars Mundi Publishing – Wydawnictwo Naukowe

Wydawnictwo Naukowe Societas Pars Mundi Publishing jest inicjatywą prof. dr. hab. Piotra Salustowicza z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bielefeld w Niemczech oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Societas Pars Mundi zajmuje się publikacją monografii z zakresu filozofii społecznej, socjologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, ekonomii i zdrowia publicznego. Oferuje również specjalny program adresowany do młodych naukowców w celu szybkiej i ułatwionej publikacji ich pracy doktorskiej. Książki publikowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim.

 

Co oferujemy:

  • najwyższe standardy redakcyjne każdego tytułu,
  • nowoczesny projekt książki,
  • szeroką promocję dla każdej indywidualnej publikacji za pośrednictwem międzynarodowych sieci naukowców, instytucji akademickich i czasopism, poczty elektronicznej, marketingu elektronicznego i internetowego,
  • podział kosztów przygotowywania, drukowania i marketingu między autorem a wydawcą – szczegółowe koszty zostaną oszacowane na podstawie dostarczonego rękopisu.

Autorzy zainteresowani publikowaniem w Societas Pars Mundi powinni przedstawić projekt publikacji, który zawiera opis prac składający się z 3-4 stron (cel pracy, główne hipotezy badawcze oraz wybrane wyniki), a także rękopis lub od 1 do 2 rozdziałów, a także krótkie życiorysy autorów. Składanie dokumentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Niezależni recenzenci ocenią projekt publikacji, biorąc pod uwagę treść, jakość akademicką i potencjalne zainteresowania czytelników. Zespół redakcyjny na podstawie recenzji decyduje o odrzuceniu lub zaakceptowaniu projektu.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Sławomir Kalinowski – sekretarz redakcji
mail: slawomir.marcin.kalinowski(at)gmail.com

Piotr Sałustowicz – redaktor naczelny
piotr.salustowicz(at)gmail.com

 

Logo 1 (1)