Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

Zachęcam do zapoznania się z artykułami z książki „Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością” – I częśćII część