Na Marginesie O Marginesie – numer 55

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu Na Marginesie o Marginesie. Biuletyn tworzy prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Galor, przy współudziale dr Barbary Goryńskiej-Bittner i dr. Sławomira Kalinowskiego, z Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania

W tym numerze:

1. R. C. Avivar, Polska kapitalizmem się stacza
2. Mieszkań przybywa. Gdzie najwięcej?
3. Gminy umiejętnie prowadzące politykę mieszkaniową mogą na niej zarabiać
4. Polacy przed świętami coraz chętniej pomagają
5. O wynagrodzeniu w województwach
6. Nie brakuje na nagrody dla urzędników
7. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy w niedziele
8. Co drugie dziecko nieślubne
9. Marzenie o dziecku ponad granicami
10. Najbardziej skorumpowane kraje świata. Polska wśród nich
11. Poddaję się – emigruję. Pracuję od 20 lat i nie mam nic – tylko długi
12. Surowszy test zasiłkowy dla imigrantów
13. „Inżynieria genetyczna – marzenie czy koszmar?”
14. Odkryto gen alkoholizmu
15. GMO jednak nie szkodzi. Wycofano kontrowersyjną publikację. Dlaczego?
16. Niemcy: brak więźniów, zakłady karne przerabiane są na mieszkania
17.Więźniowie nie będą pracować na rzecz miasta
18. Rosną tytoniowe mafie
19. Pod Białymstokiem odnaleziono 5 tys. litrów zacieru na bimber
20. „Sprzedam nerkę, tanio!” – światowy czarny rynek handlu organami
21. Na ile wycenić śmierć? Szpital zaproponował córkom zmarłej 320 tys. zł
22. Miasta likwidują izby wytrzeźwień
23. Książki ● A. Stelmach, red., Przemiany demokratyczne w Polsce ● M. Gray, S. A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody
● R. Sennet, Ryruały, zalety i zasady współpracy ● I. Bukraba-Rylska, W stronę socjologii ucieleśnionej
● A. Siewierska-Chmaj, Religia a polityka ● W. Arndt i in., Dobro wspólne Teoria i praktyka ● P. M. Miller, Terapia uzależnień.
Metody oparte na dowodach naukowych ● M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie
24. Konferencje ● Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawiska i problemy analizy ● 7th Equality, Diversity and In
clusion International Conference – Organizing Inclusion: Beyond Privileges and Discrimination ● Margins of Work and Employ
ment: Forms, Stakes, Processes
25. Z kaledarza (Grupy Badawczej Margines społeczny Poznania)
26. Wiersze Marycha z Chwaliszewa: Śmierć biedaka
27. Poza marginesem? ● Ksiądz prof. Bortkiewicz o przerwanym wykładzie w Poznaniu: z genderhołotą nie dyskutuje się ● Ro
dzice: Z naszych synów chcą zrobić dziewczynki! ● Burmistrz zawierzył gminę Jezusowi Chrystusowi ● UE i Ukraina

Na Marginesie o Marginesie (55) grudzień 2013