Wyniki konkursu KSOW nr 4/2020

Jest mi niezwykle miło poinformować, że dwa projekty, które wraz z zespołem z IRWiR PAN złożyliśmy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w konkursie nr 4/2020 w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 znalazły się na liście, które będą finansowane.

  1. Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady
  2. Moja SMART wieś. IDEA i FAKT

A w pierwszym projekcie mam dodatkowo przyjemność być kierownikiem, drugi projekt koordynuje dr Anna Rosa.