Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny — ruszyła nowa edycja konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

Według danych gromadzonych przez KRUS, w porównaniu do roku 1993, ilość rocznie zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o 80% (wg. danych z 2021r.). Jest to niewątpliwie sukcesem, świadczącym o poprawie warunków pracy i życia rolników. Jednakże, trzeba tu także zaznaczyć, że dane z roku 2021 napawają już mniejszym optymizmem — w porównaniu do 2020 roku zgłoszono do KRUS 10,02% więcej wypadków, w tym odnotowano 28,6% więcej wypadków śmiertelnych. Jak temu przeciwdziałać?

Statystyki te dowodzą, jak ważna jest ciągła działalność prewencyjna i edukacja osób mieszkających oraz pracujących w gospodarstwach rolnych. Jednym z ostatnich narzędzi służących temu, jest konkurs odbywający się w ramach międzynarodowej strategii Wizja Zero. Konkurs oddający głos młodzieży, która poprzez krótkie filmy może promować bezpieczne zachowania w rolnictwie, z podkreśleniem tego, jak ważna jest rola rodziny rolniczej w kształtowaniu ochrony życia i zdrowia na wsi.

Źródło grafiki: KRUS

Ważne szczegóły

 • Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie.
 • Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym.
 • Zgłaszając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.).
 • Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 • Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2022r.

Filmy nagrodzone w poprzedniej edycji, dostępne są na kanale YouTube Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 

Nagrody

Do wygrania jest szereg atrakcyjnych nagród, najlepiej zobrazowanych przez listę tego, co otrzyma laureat pierwszego miejsca:

 • nagroda pieniężna o wartości około/do 4.500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych brutto) ufundowana przez Fundację PGE; 
 • dron z kamerą o wartości około/do 2.200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto) oraz kamera sportowa o wartości około/do 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) ufundowane przez MRiRW; 
 • głośnik o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez AGRO Ubezpieczenia; 
 • tablet o wartości około/do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowany przez KOWR; 
 • smartwatch, głośnik, plecak o wartości około/do 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto) ufundowane przez ARiMR; 
 • smartfon o wartości około/do 2.400 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto) ufundowany przez KRUS;

Pełna lista nagród znajduje się w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie KRUS.


Więcej szczegółów znajdziemy na stronie konkursu.

Zapraszamy do udziału!