Konkurs FOR

Już po raz ósmy Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomiczno – społecznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 31 sierpnia br.:

1. „Odejdź od okienka” – bankowość mobilna i jej możliwości.
2. „Komputer a praca, czy to się opłaca?” – cyfryzacja a mit bezrobocia.
3. „Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej” – o sukcesie Polski po 1989r.
4. „Akcja – reakcja” – jak giełda zmienia pieniądze inwestorów w realne inwestycje?

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,
Wyróżnienia w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie:

Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR
Jacek Fedorowicz – satyryk
Michał Ogórek – satyryk
Andrzej Milewski (Andrzej rysuje) – rysownik
Antoni Rodowicz – rysownik
Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego,
Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych, Bank Zachodni WBK

Więcej informacji na stronie:
http://www.for.org.pl/pl/KONKURS-NARYSUJ-KOMIKS-I-WYGRAJ-CENNE-NAGRODY?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx