Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy – Konferencja

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w dniach 10-11.10.2019 roku w Warszawie na temat: „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy”. Konferencja jest zwieńczeniem projektu badawczego, którego tematem jest rozwój polskiej wsi w stuleciu 1918-2018. To wszechstronne rozpoznanie stuletniej dynamiki przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych było możliwe tylko przy zaangażowaniu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i późniejszej konfrontacji rezultatów ich analiz. Ten swoisty dialog interdyscyplinarny stanowi istotny wkład metodologiczny projektu. Zapraszamy do kontynuacji tego dialogu; zarówno przez podjęcie polemiki z dotychczasowymi opracowaniami (Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1 i 2. IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa 2019), jak i podjęcie nowych, dotąd nie analizowanych wątków stuletnich przemian polskiej wsi. Oryginalne opracowania zostaną opublikowane w 3 tomie monografii, wpisując się w ponadczasowy cykl publikacji. Zależy nam szczególnie na tekstach naukowych formułujących nowe propozycje metodologiczne wzbogacające teorię i politykę rozwoju wsi, prezentujące syntezy ewolucji wsi oraz rekomendacje pożądanych kierunków badań nad problematyką wiejską.

Wszystkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/konferencja.

Nasz zespół z przyjemnością pomoże Państwu we wszystkich kwestiach organizacyjnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: grantstuletni@irwirpan.waw.pl lub pod numerem telefonu: 22 65 72 827.

W załączeniu przesyłamy ulotkę konferencyjną.

Licząc na życzliwe przyjęcie zaproszenia pozostajemy z wyrazami szacunku.

dr hab. Monika Stanny
Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
wraz z Komitetem Organizacyjnym Konferencji