„Słoiki”

„Słoiki” – pod takim tytułem odbył się panel w ramach V Kongresu Klubu Jagiellońskiego. Miałem niebywałą okazję uczestniczyć w tymże panelu jako gość i panelista. Mówiłem o wyzwaniach, przed którymi stoi młode pokolenie, w szczególności z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Próbowałem wskazać na zagrożenia stojące przed młodymi mieszkańcami wsi migrującymi do miast, a także przyczynami, dla których opuszczają dotychczasowe miejsca zamieszkania. Panel ten był jednym z wielu, który odbył się w Łodzi w ramach kongresu Klubu Jagiellońskiego „Transformacja – drugie okrążenie”. Cieszymy się, że mogłem przybliżyć nieco problematykę obszarów wiejskich i opowiedzieć uczestnikom o sytuacji jej mieszkańców.

Całe wystąpienie koncentrowało się wokół zagadnień:

  • migracji i atrakcyjności migracyjnej, a w konsekwencji odpływu części młodych osób do miast;
  • starzenia się społeczeństwa i niskiej dzietności;
  • niskiego poziomu dezagraryzacji i braku miejsc pracy poza rolnictwem;
  • niewielkiej aktywności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, atrakcyjnych z punktu widzenia młodych osób;
  • błędnego koła niedorozwoju wsi;
  • problemu braku równowagi na rynku pracy;
  • niskiej spójności społecznej;

Całość wystąpienia spinała klamra „bycia słoikiem” i konsekwencji tego zjawiska.

Bycie „słoikiem”, wcale nie musi podkreślać pejoratywności tego zjawiska, co starałem się podkreślić. Sam jestem „słoikiem” od półtora roku 🙂

link do zdjęć z wydarzenia