Liberalna polityka społeczna

Liberalna polityka społeczna.

Podczas otwartego wykładu: „Liberalna polityka społeczna. Nowa szansa rozwiązania problemów społecznych?”, prof. dr hab. Marek Góra oraz dr Jolanta Perek-Białas odpowiedzą na pytania dotyczące modelu państwa opiekuńczego w dobie kryzysu.
Debata połączona będzie z finisażem XIII numeru pisma Liberté!  – „Co po państwie opiekuńczym?”.*
Moderator spotkania:  dr Dominika Kasprowicz, członkini redakcji pisma „Liberte!”
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
Instytut Politologii,
15.03, godz 13:00
Obszar tematyczny: W Europie zdążyliśmy już przywyknąć do nabytych społecznych przywilejów i niełatwo przychodzi nam kwestionowanie ich niezbywalnego charakteru. przyzwyczailiśmy się już do naszych nabytych przywilejów i niełatwo potrafimy się z nimi rozstać.  W dobie trudności ekonomicznych powodowanych kryzysem musimy jednak ponownie odpowiedzieć sobie na szereg pytań:
– Czy możliwe jest obecnie całkowite zniknięcie piramidy demograficznej? Czy możemy dojść do tego inaczej, niż tylko przez pobudzanie polityki prorodzinnej?
– Jak powszechne uczestnictwo w systemie emerytalnym może złagodzić konflikt międzypokoleniowy?
– Anonimowy płatnik składek a indywidualny odbiorca świadczeń emerytalnych. Jak rozwiązać problem obarczenia kosztami funkcjonowania systemu kolejnych pracujących pokoleń?
– Czym jest system emerytalny z ekonomicznego punktu widzenia? I jak powinien być skonstruowany, aby nie powodował negatywnych efektów dla poziomu zatrudnienia oraz tempa wzrostu gospodarczego?

* podczas finisażu, XIII numer Liberté! do nabycia w promocyjnej cenie

Marek Góra – profesor zwyczajny, związany z Szkołą Główną Handlową (Katedra Ekonomii i Kolegium Analiz Ekonomicznych), specjalizujący się w makroekonomii, systemach emerytalnych, ekonomii pracy. Współautor reformy systemu emerytalnego wprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka. Związany z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Był doradcą Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest Research Fellow w IZA Institute for the Study on Labor oraz członkiem Population Europe Council of Advisors.

Jolanta Perek-Białas – doktor nauk ekonomicznych, związana z Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych). Specjalizuje się w problematyce starzenia się ludności i społeczno-ekonomicznych konsekwencjach starzenia. Koordynatorka wielu projektów badawczych m.in. koordynowała w kraju międzynarodowy projekt w ramach 7 Programu Ramowego UE nt. Activating Senior Potentials in Ageing Europe. Ekspert OECD w projekcie Local scenarios of demographic change.


Serdecznie zapraszamy!

Martyna Biernacka, Dominika Kasprowicz, Agnieszka Rozner
krakowski oddział Liberté!