KONFERENCJA NAUKOWA pt. „RYNEK PRACY WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”

Wydział Nauk Ekonomicznych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne”. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących tendencji i wyzwań związanych z interdyscyplinarnie postrzeganymi problemami współczesnego rynku pracy w zakresie:

  • kształtowania się współczesnych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy i jego ewolucji;
  • kształtowania się wyzwań stojących przed pracobiorcą oraz pracodawcą na początku lat 20. XXI wieku;
  • roli instytucji rynku pracy wobec współczesnych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy;
  • aktualnych problemów rynku pracy z perspektywy praktyków gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk akademickich;
  • uwarunkowań, możliwości i korzyści współpracy między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej w obszarze badań rynku pracy.

więcej informacji

TERMIN: 17 czerwca 2021 r.

FORMA: online

OBSZARY TEMATYCZNE

1. Tendencje na krajowym, europejskim i globalnym rynku pracy.

2. Postęp technologiczny a rynek pracy.

3. Edukacja a rynek pracy.

4. Rynek pracy i wykluczenie społeczne.

5. Umiejętności cyfrowe i kompetencje przyszłości.

6. Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy.

7. Stymulanty i bariery rozwoju polskiego rynku pracy.

8. Zróżnicowanie przestrzenne rynku pracy w Polsce.

9. Rozwojowe sektory rynku pracy w Polsce.

10. Strategie i programy rozwojowe krajowego rynku pracy.

11. Uwarunkowania prawne polskiego rynku pracy.

12. Funkcjonowanie instytucji rynku pracy w Polsce.