Konferencja Naukowa: BEZPIECZEŃSTWO – Gospodarka. Społeczeństwo. Środowisko, Poznań, 5 listopada

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym i pracowników Katedry Ekonomii mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.:

BEZPIECZEŃSTWO

Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko

Poznań,  5 listopada 2015 r.

Problematyka bezpieczeństwa zyskała w ostatnich latach rosnące  znaczenie na skutek zagrożeń spowodowanych globalizacją oraz kryzysem  finansowym i demograficznym. W związku z tym istnieje potrzeba dyskursu nad nowymi uwarunkowaniami kształtowania bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Mając na uwadze rangę problemu jakim jest współczesne bezpieczeństwo zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Mamy nadzieję, że konferencja zainicjuje dyskusję nad doniosłymi problemami współczesnej gospodarki, społeczeństwa i środowiska, a także będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne

·  bezpieczeństwo: finansowe, handlowe, żywnościowe,

·  rolnictwo zrównoważone,

·  polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo  społeczne

·  wykluczenie społeczne i ubóstwo,

·  poziom i jakość życia,

· bezpieczeństwo zatrudnienia,

· bezpieczeństwo demograficzne.

3. Bezpieczeństwo ekologiczne

·  odpowiedzialność społeczna i ekologiczna przedsiębiorstw,

·  systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,

·  instrumenty ochrony środowiska.

 

zgłoszenie

ulotka reklamowa