MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ma przyjemność zaprosić Państwa na prezentację raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III”, który jest jednym z najważniejszych opracowań Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i stanowi podsumowanie systematycznych i wieloletnich badań naukowych na temat rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, jego struktury i dynamiki przemian. Jest to jedyny tak kompleksowy raport oparty na danych publicznych i przedstawia obraz zróżnicowania przestrzennego polskiej wsi do poziomu gminy. Uwzględnia on również kluczowe aspekty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne związane z nierównomiernym rozwojem obszarów wiejskich i zróżnicowanymi jego warunkami.

Prezentacja raportu odbędzie się dn. 14 listopada br. o godzinie 11:00 w Pałacu Staszica w sali Lustrzanej (siedziba Polskiej Akademii Nauk) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Wyniki III edycji badania zostaną udostępnione po 14 listopada.

czytaj więcej