Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA

Uprzejmie przypominam, że nabór artykułów do Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA ma charakter ciągły. Numery 1 i 4 będą wydawane w języku angielskim, numery 2 i 3 będą w języku polskim.

W imieniu całego zespołu redakcyjnego uprzejmie zapraszam do składania artykułów.

www.intercathedra.pl