Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA

W imieniu Redakcji Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA, uprzejmie informuję, że zbieramy artykuły do KNIn – numeru 2 (język polski), 3 (język polski) oraz 4 (język angielski).

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi www.intercathedra.pl

 

Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Czasopismo ukazuje się regularnie od 1985 roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik. W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim (preferowane) oraz języku polskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie BazEkon, Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 10 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.

Wytyczne dla autorów: http://www1.up.poznan.pl/intercathedra/?pl_dla-autorow,3

Prosimy o wysyłanie artykułu na adres intercathedra@intercathedra.pl, kalinowski@up.poznan.pl, weronika.wyduba@up.poznan.pl