Intercathedra 34/3 2018

Na stronie Kwartalnika naukowego Intercathedra pojawiły się tytuły i autorzy kolejnych artykułów. Niebawem pojawią się całe teksty. Zapraszamy do czytania.

Agata Basińska Zych , Bernadeta Hołderna-Mielcarek , Alicja Kaiser
AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA MIESZKAŃCÓW METROPOLII POZNAŃ CZYNNIKIEM ROZWOJU METROPOLITARNEGO PRODUKTU TURYSTYKI AKTYWNEJ

 

Małgorzata Dolata
ZNACZENIE PODATKU ROLNEGO W DOCHODACH GMIN W LATACH 2007-2016

 

Barbara Hadryjańska
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

 

Magdalena Jaworska , Katarzyna Wiśniewska
ROZPOZNANIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO W LATACH 2009-2014

 

Włodzimierz Kaczocha , Jan Sikora , Agnieszka Wartecka-Ważyńska
PRZEDMIOTOWA I PODMIOTOWA KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

 

Adam Koziolek 
WYKORZYSTANIE TRADYCYJNE I NOWOCZESNYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH STOSOWANYCH PRZEZ PRASĘ ROLNICZĄ W POLSCE

 

Kruk Hanna
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ. STUDIUM PRZYPADKU: POWIAT ELBLĄSKI

 

Katarzyna Lorentowicz , Weronika Wyduba , Sławomir Kalinowski
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA TRZECIEGO SEKTORA NA WSI. RYS HISTORYCZNY

 

Małgorzata Polna
WYLESIANIE JAKO ELEMENT PLANOWANIA I KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

Anna Sieczko
OKAZJA PRZEDSIĘBIORCZA W KONTEKŚCIE EKONOMII DOŚWIADCZEŃ NA PRZYKŁADZIE ŻYWEGO MUZEUM PIERNIKA W TORUNIU

 

Aleksandra Szostak , Gabriela Bidzińska , Ewa Leszczyszyn
BADANIE TENDENCJI W WYDAJNOŚCI SUROWCOWO-MATERIAŁOWEJ PRZETWÓRSTWA DREWNA W POLSCE W LATACH 1970-2015

 

Piotr Uciechowski,  Arkadiusz Sadowski
WDRAŻANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO JAKO INNOWACJA