Wybory Rektora

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że Kolegium Elektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 31 marca 2016 r. dokonało wyboru Pana prof. dr. hab. Jana Pikula na stanowisko Rektora na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.