WES w Brukseli – czerwiec 2015 r. – film wspomnieniowy