Studiujesz – praktykuj! Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

O projekcie

Weź udział w projekcie Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z Twoim kierunkiem studiów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)

Okres realizacji:

01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do minimum 440 Studentów/ek dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, w tym do:

• min. 152 Studentów/ek studiów licencjackich na kierunku Ekonomia (V, VI semestr)
• min. 146 Studentów/ek studiów magisterskich na kierunku Ekonomia (III, IV semestr)
• min. 142 Studentów/ek studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość (V, VI semestr)

Rekrutacja:

• I etap (dla rocznika 2016/2017) – październik/listopad 2016 r. (możliwa rekrutacja uzupełniająca w lutym/marcu 2017)
• II etap (dla rocznika 2017/2018) – październik 2017 r. (możliwa rekrutacja uzupełniająca w lutym/marcu 2018)

Sprawdź czy spełniasz warunki rekrutacji i zapisz się do projektu wypełniając formularz rekrutacyjny

Cel projektu:

Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych u Studentów/ek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poprzez uruchomienie wysokiej jakości programu stażowego.

Wsparcie w projekcie:

W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe, których program będzie bezpośrednio związany
z efektami kształcenia na danym kierunku. Przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

STUDIA LICENCJACKIE:

• 272 staże krajowe w wymiarze 168 godzin (ok. 1 miesiąc).
• 22 staże zagraniczne w wymiarze 256 godzin (2 miesiące, obowiązkowo min. 120 godz. w miesiącu).
• Stypendium stażowe w wysokości 2000,00 zł brutto brutto/staż krajowy lub 3000,00 zł brutto brutto/staż zagraniczny
• Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.

STUDIA MAGISTERSKIE:

• 124 staże krajowe w wymiarze 256 godzin (2 miesiące, obowiązkowo min. 120 godzin/miesiąc).
• 22 staże zagraniczne w wymiarze 256 godzin (2 miesiące, obowiązkowo min. 120 godzin/miesiąc).
• Stypendium stażowe w wysokości 3000,00 brutto brutto/staż krajowy i zagraniczny.
• Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.

DODATKOWO:

• Dla studentów, którzy wezmą udział w stażach zagranicznych – zwrot kosztów dojazdu* (maksymalnie 1500,00 zł/dojazd i powrót) oraz zwrot kosztów zakwaterowania* (maksymalnie 5376,00 zł brutto/zakwaterowanie podczas całego stażu -> 256 h / 8 h dziennie = 32 noclegi x 168 zł/nocleg (40 EUR x 4,20 zł/EUR) = 5376 zł/osoba -> zwrot dotyczy tylko dni roboczych, w których realizowany jest staż).
• Dla studentów, którzy wezmą udział w stażach krajowych – zwrot kosztów dojazdu* dla 50% uczestników (maksymalnie 150,00 zł/miesiąc) oraz zwrot kosztów zakwaterowania* dla 25% uczestników (maksymalnie 50 zł/nocleg, zwrot dotyczy tylko dni roboczych, w których realizowany jest staż).

*Wszystkie informacje na temat szczegółów dotyczących zwrotów kosztów dojazdów i zakwaterowania znajdują się w Regulaminie uczestnictwa….