Studenci WES – Wiedza Praktyka Sukces – rusza rekrutacja do projektu

Wiedza Praktyka Sukces – rusza rekrutacja do projektu

 

Rusza rekrutacja do projektu Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu, pozyskanemu na realizację projektu przez Sekcję ds. Funduszy Strukturalnych, nawet 120 studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego będzie mogło uczestniczyć w praktycznych zajęciach wyjazdowych u pracodawców i kursach zawodowych. Dla ponad 50 osób zaplanowano możliwość udziału w 160- lub 240-godzinnych stażach zawodowych u pracodawców.

W projekcie mogą brać udział wyłącznie studenci ostatniego semestru studiów licencjackich i magisterskich kończących się w czerwcu br., kierunków: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.

 

ZAPISY WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ WWW.UP.POZNAN.PL/WIEDZAROZWOJ

 

Zapraszamy do poznania możliwości, jakie daje projekt na stronie internetowej www.up.poznan.pl/wiedzarozwoj znajduje się też formularz zgłoszeniowy. Podane przez Państwa informacje posłużą do stworzenia listy rankingowej, na podstawie której zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w wybranej ścieżce wsparcia.

Do wyboru są 4 ścieżki, obejmujące staże zawodowe, szkolenia zawodowe i wizyty studyjne w różnych układach.

Osobno zapraszamy też do zapisów się na warsztaty kompetencji przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych (wśród nich autorozwój, przywództwo i zarządzanie projektem), prowadzonych przez praktyków biznesu. Są już dostępne terminy na marzec! Wkrótce kolejne edycje warsztatów w kwietniu i maju. Można rozwinąć unikalne kompetencje zawodowe. Ponadto udział w warsztatach jest dodatkowo punktowany i poprawi Państwa ogólną ocenę na liście rankingowej.

W poniedziałek 23 marca 2015 r. o 15:00 w Sali wykładowej A1 (Biocentrum) odbędzie się spotkanie informacyjne.

Zapraszamy!