Staże Prezesa NBP

Prof. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni krajowych
i zagranicznych do udziału w rocznym płatnym stażu w NBP

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość i pokrewne),
 • wysoka średnia ocena ze studiów,
 • znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym biegła znajomość języka angielskiego,
 • analityczne myślenie,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • nastawienie na współpracę.

 

Osobom zakwalifikowanym do programu, NBP w ramach stażu zaoferuje:

 • roczną umowę o pracę,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami NBP,
 • zagraniczny wyjazd studyjny dla wyróżniającego się stażysty.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 25 listopada 2013 r. za pośrednictwem ponizszego formularza aplikacyjnego:

Aplikuj

 • listu motywacyjnego w formie research proposal,
 • kopii dyplomu wraz z suplementem,
 • referencji wystawionych przez promotora lub opiekuna merytorycznego z uczelni, na której kandydat ukończył studia wyższe.

Rekrutacja będzie obejmować analizę i ocenę złożonych przez kandydata dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną oraz autoprezentację wygłoszoną w języku polskim lub angielskim przed Kapitułą Programu „Staże Prezesa NBP”.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny tel. +48 22 185 21 75 lub email:
rekrutacja@nbp.pl