Statystyka w Wielkopolsce – wykład PTPN, PTS oraz US

Z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu, zapraszają na spotkania poświęcone popularyzacji statystyki i integracji środowiska pracowników nauki, dla których ważne są problemy pomiaru i ilościowego opisu rzeczywistości.

PTPN zaproszenie