Praktyki w ROPS

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej? Przyjdź do nas na praktyki!

Co oferujemy?
Praktykanci mają możliwość zmierzenia się z wyzwaniami, jakie wiążą się z pracą w administracji samorządowej, w szczególności w obszarze polityki społecznej, w tym:
•    uzyskują wiedzę o funkcjonowaniu administracji,
•    poznają regulacje prawne,
•    poznają zadania naszej jednostki,
•    zdobywają cenne umiejętności związane z obszarem wykształcenia lub zainteresowań.

Kto może zostać praktykantem?
O praktyki mogą się ubiegać:
•    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
•    studenci studiów wyższych,
•    aplikanci radcowscy,
•    absolwenci.

Jakie są warunki przyjęcia na praktyki?
Przyjęcie osoby zainteresowanej na praktykę uwarunkowane jest spełnieniem warunków formalnych, a w szczególności złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki:
na podstawie skierowania:
•    życiorys (CV),
•    zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
•    wniosek o odbycie praktyki,
•    skierowanie ze szkoły/uczelni/Okręgowej Izby Radców Prawnych,
•    projekt umowy szkoły,  uczelni wyższej
•    program praktyk;

z własnej inicjatywy kandydata:
•    życiorys (CV),
•    zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
•    wiosek o odbycie praktyki.

Kompletne zgłoszenie na praktykę powinno być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Adres papierowy: ROPS, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

lub na adres e-mail: natalia.liminowicz@rops.poznan.pl

Na kopercie lub w tytule wiadomości należy umieścić informację „Praktyka”

Praktyki mogą odbywać się zarówno w czasie trwania roku szkolnego (akademickiego), jak również w okresie wakacyjnym.

Praktyki organizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu są nieodpłatne.  ROPS nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta.

Dodatkowych informacji udzielamy także telefonicznie lub drogą elektroniczną:

    tel.: 61-856 73 05
e-mail: natalia.liminowicz@rops.poznan.pl

Pobierz wniosek!