Praktyka studencka – kierunek Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość

Studenci kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość zainteresowani odbyciem praktyk w Agencji Rynku Rolnego proszeni są o wysłanie wniosku do 29 marca na adres kalinowski@up.poznan.pl.

Praktyki mogą odbywać się w ciągu semestru (2 dni w tygodniu, po uprzednim przełożeniu kolidujących zajęć na inny dzień), jak i w okresie wakacyjnym.

Całkowity wymiar praktyk nie może być niższy niż 28 dni.