Prace dyplomowe

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości pisania pracy dyplomowej pod moim kierunkiem, chciałbym poinformować, że tematyka prac dyplomowych, które można u mnie realizować skupia się wokół zagadnień rynku pracy, poziomu życia, niepewności zatrudnienia, ubóstwa, wykluczenia ekonomicznego, konsumpcji i jej ograniczeń, ekonomii behawioralnej, ekonomii społecznej oraz ekonomii współdzielenia. Zapraszam!