Płatne staże dla studentów WES

Dobra wiadomość – PŁATNE staże dla studentów WES!

Informujemy, że w roku akademickim 2016/17 i 2017/18 na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowany będzie program stażowy zatytułowany: Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Na tę ponadstandardową inicjatywę Wydział uzyskał dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu POWER. Dzięki dofinansowaniu wsparcie otrzyma łącznie 440 studentów/studentek studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Pula środków, jaką udało się uzyskać, pozwoli na zorganizowanie płatnych staży dla około 60% studentów. Staże będą organizowane u renomowanych pracodawców krajowych i zagranicznych.