Na Marginesie o Marginesie – numer 56 – specjalny

Zachęcam do zapoznania się ze specjalnym konferencyjnym numerem biuletynu Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania.

NA MARGINESIE O nadzwyczajny 28.11.2014 copy