Koło naukowe „Młodych menedżerów”

Wszystkich studentów zapraszam do zapisania się do koła naukowego „Młodych menedżerów” prowadzonego przez dr Barbarę Hadyjańską.

 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów

Kontakt do opiekuna:

dr Barbara Hadryjańska,

Katedra Ekonomii pok. 816 Maximum

hadryjanska@up.poznan.pl

 

Cel i zadania Koła

ž  pogłębianie wiedzy i zainteresowań studentów,

ž  udział w pracach naukowo-badawczych,

ž  przygotowywanie referatów i formułowanie wniosków w oparciu o wyniki badań,

ž  poszerzanie umiejętności organizacyjnych oraz pracy zespołowej,

ž  nauka autoprezentacji

Działalność Koła

Działania studentów należących do KN Młodych Menedżerów skupiają się wokół czterech obszarów:

 1. Opracowywanie tematów badawczych o charakterze ekonomicznym oraz prezentacja uzyskanych wyników na konferencjach Studenckich Kół Naukowych.
 2. Organizacja paneli dyskusyjnych.
 3. Wyjazdy naukowe.
 4. Organizacja szkoleń i warsztatów.

Przykładowe tematy badawcze realizowane w KNMM:

 1. „Efektywność wykorzystania dotacji z Unii Europejskiej przez polskich rolników” – praca prezentowana na Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu (Akademia Rolnicza), gdzie zdobyła nagrodę Dziekana Wydziału Rolniczego oraz na Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Zielonce w 2007 roku;
 2.  „Problem odżywiania się wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czy rzeczywiście istnieje?” – praca prezentowana na Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych we Wrocławiu (Akademia Rolnicza) w 2008 roku, gdzie zdobyła I miejsce oraz na Sesji Studenckich Kół Naukowych w Zielonce w tym samym roku;
 3. „Struktura oszczędności poznańskich studentów” – praca prezentowana na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Olsztynie w 2008 roku. gdzie zdobyła I miejsce oraz na XI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki  w tym samym roku;
 4. „Banki bliżej studenckiego życia – jak banki walczą o studenta?” -praca prezentowana na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu  w 2009 roku, gdzie zdobyła III miejsce;  na Sesji Studenckich Kół Naukowych w Zielonce w tym samym roku;
 5.  „Wpływ miejsca zamieszkania na styl życia studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ” -praca prezentowana na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu  w 2010 roku, gdzie zdobyła nagrodę dziekana oraz  na Sesji Studenckich Kół Naukowych w Zielonce w tym samym roku;
 6. „E-handel – popularność wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”-  praca prezentowana na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu  w 2010 roku, gdzie została wyróżniona oraz  na Sesji Studenckich Kół Naukowych w Zielonce w ty samym roku;
 7.  „Studenci a wielka machina bankowości” – praca zaprezentowana na Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach w 2010 r.

Chcąc poszerzyć swoją wiedzę studenci biorą udział w wielu szkoleniach i warsztatach:

 • Szkolenie w Urzędzie Statystycznym,
 • Szkolenie w Narodowym Banku Polskim,
 • Szkolenie w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym,
 • Warsztaty rozwoju (zarządzanie czasem, zarządzanie projektem),
 • Warsztaty negocjacyjne,
 • Szkolenie „Inwestowanie bez tajemnic”,

Członkowie Koła Naukowego chętnie nawiązują współpracę z innymi organizacjami, jak np. Samorządem Studenckim, z Biurem Karier, Związkiem Studentów Polskich, z SIFE-m, prezentują swoje osiągnięcia np. na Drzwiach Otwartych naszej uczelni oraz organizują coroczne spotkania integracyjne.

Studenci z Koła Naukowego Młodych Menedżerów mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy, zbierania doświadczeń naukowych, a ich aktywna działalność organizacyjno-naukowa stanowi bodziec w stronę przyszłych wyborów dotyczących prac licencjackich i magisterskich.

Spotkania członków  KNMM odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w terminie dogodnym dla studentów.