Innowacje społeczne, które dają pracę – weź udział w europejskim konkursie!

Wystartowała druga edycja Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne (Europena Social Innovation Competition). Najlepsze pomysły, które podpowiedzą, jak poprawić sytuację na rynku pracy, mogą liczyć na nagrodę 20 tys. euro i wsparcie doradcze. W zeszłym roku jednym z finalistów była polska inicjatywa Mama Co-Work. Zapraszamy do udziału! Termin przesyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia o godzinie 12.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał w zeszłym tygodniu w Mediolanie Antonio Tajani, zastępca przewodniczącego Komisji Europejskiej, która organizuje konkurs. Więcej o konkursie >

Najciekawsi półfinaliści ubiegłorocznej edycji >

Więcej o polskich finalistkach, Mama CoWork >

Konkurs skierowany jest zarówno do osób prywatnych jak i organizacji oraz przedsiębiorstw. Jego celem jest wyszukanie i promocja najciekawszych pomysłów na innowacje społeczne służące tworzeniu nowych miejsc pracy lub poprawie warunków pracy osób z grup marginalizowanych.

Finaliści nagrody mogą liczyć na silne wsparcie doradcze, które pozwoli wypracować model działania i wdrożyć pomysł. Natomiast zwycięskie przedsięwzięcia mogą liczyć na nagrody finansowe w wysokości 20 tys. euro.

Innowacje społeczne rozumiane są przez organizatorów jako zupełnie nowe pomysły, łączenie istniejących rozwiązań w nową całość lub znajdowanie sposobów pozwalających na lepsze funkcjonowanie dotychczasowych rozwiązań.

Organizatorzy konkursu, podając przykłady wyzwań czy obszarów tematycznych, w których szukają innowacyjnych rozwiązań, pisali m.in. o elastycznym czasie pracy, umożliwiającym łączenie pracownikom obowiązków zawodowych z osobistymi, franczyzach, pomocy w zakładaniu przedsiębiorstw przez osoby wykluczone, zaspokojaniu potrzeb w wyłaniających się nowych branżach takich jak zielona gospodarka.

Wzięcie udziału w konkursie nie jest skomplikowane. Osoba czy instytucja zgłaszająca swoją kandydaturę musi wypełnić (po angielsku) prosty formularz, w którym należy opisać swój pomysł, wytłumaczyć na czym polega jego innowacyjność, pokazać, jaki wpływ będzie miała idea i jak będzie on mierzony oraz opisać, jak wyobraża sobie skalowanie idei i przenoszenie jej do innych krajów unii europejskiej.